Square

O Kobiecie, ale nie tylko… aspekty żeńskiej energii są dla mnie niezwykle ważne… czy dlatego, że sama jestem kobietą, czy też dlatego, że żyjemy w tych szczególnych czasach Wielkiej Przemiany. Gaja – Matka Ziemia powraca w naszej świadomości na właściwe sobie miejsce, a my będziemy to respektować… Okazuje się, że znamy, rozumiemy i czujemy głęboko i silnie w naszych sercach Prawo Naturalne i Prawo Równowagi…

About Woman… but not only… aspects of the female energy are extremely important to me … either because I am a woman myself or because we live in these special times of great change. Gaia – Mother Earth returns to its proper place in our consciousness and we will respect it … It turns out that we know, understand and feel deeply and strongly in our hearts the Natural Law and the Law of Balance …